Puurimine

Kaevud

pws004

Reovee kanal. kaevud (KK)

Kasutus: reoveekanalisatsioonitorustike kontrollimiseks ja hooldamiseks
Mõõdud: 400/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/500; 1000/630

pws002v2

Sajuvee kanal. kaevud (SKK)

Kasutus: sajuveekanalisatsioonitorustike kontrollimiseks ja hoolduseks
Mõõdud: 400/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/500; 1000/630

pws003

Sajuvee restkaevud (RK) 300L

Kasutus: sajuvee juhtimine sajuveekanalisatsiooni
Mõõdud: 560/500

pws005

Sajuvee restkaevud (SK; RK)

Kasutus: sajuvee juhtimine sajuveekanalisatsiooni Mõõdud: 400/315; 560/500

pws006

Drenaažikaevud (DK)

Kasutus: drenaažitorustiku kontrollimiseks ja hoolduseks
Mõõdud: 200/160; 315/200; 400/315; 560/500; 800/500; 800/630

Proovivõtukaevud (PVK)

Kasutus: püüduritest tuleva vee kvaliteedi kontrollimiseks
Mõõdud: 800/630; 1000/630

Kaugkütte ventiilikaevud

Mõõdud: 400/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/630

Muud kaevud

Veemõõdu-, veesõlme-, voolurahustus-, regulaator-, tuletõrje veevõtu-, hüdrandikaevud

Kaevude tootmine ja muud tooted kanalisatsiooni tarbeks

PWS OÜ pakub erinevaid lahendusi kommunaalmajanduse, tööstuse, kinnistute, põllumajanduse ja teede infrasüsteemide kaevudele. Lisaks kaevudele toodame plastist mahuteid, pontoone ja muid eritooteid. Meie töötajate kogemus antud alal on üle 20 aasta.